MCK na:
www.facebook.com/MCKBelchatow www.facebook.com/MCKBelchatow

Blog Strefy Kobiet:
www.strefakobietbelchatow.blogspot.com

NEWSLETTER


www.belchatow.pl

www.dictat.eu

www.regionkultury.pl

PGE Giganty Mocy

www.lodzkie.pl

www.lodzkie.eu

www.nck.pl

www.domkulturyplus.pl

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Sie Polskich Kin Cyfrowych

www.kinastudyjne.pl

www.kinads.pl

Nakarm glodne dziecko - wejdz na strone www.Pajacyk.pl


Daj się skusić


Ludwik Danielak - Żołnierz Wyklęty


Język to nasze wspólne dobro

Oferta


 

 

 

Regulamin z dnia 02.01.2012
wynajmowania pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu
służbowego  Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie

 

 

                                                         § 1
1. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Miejskiego

    Centrum Kultury w Bełchatowie- zwanego dalej MCK – określają cenniki
    stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu:

 

    a) Załącznik nr 1 – cennik wynajmu pomieszczeń MCK
    b) Załącznik nr 2 – cennik wynajmu sprzętu MCK
    c) Załącznik nr 3 – cennik wynajmu samochodu służbowego MCK


2. Cenniki, o których mowa wyżej zawierają dwa rodzaje stawek:
    a) Stawkę dla podmiotów podległych pod Urząd Miasta Bełchatowa oraz
         pracowników MCK
    b) Stawkę dla pozostałych podmiotów, osób fizycznych.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor MCK może odstąpić od pobierania
    opłat za wynajem.
4. Odstąpienie od pobierania opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku
    wynajmu o charakterze niekomercyjnym i wymaga złożenia przez
    zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie.
 

 

                                                               § 2
Pierwszeństwo w wynajmie pomieszczeń, sprzętu oraz samochodu służbowego
przysługuje następującym podmiotom:

 

1. Jednostkom organizacyjnym Urzędu Miasta Bełchatowa
2. Pracownikom MCK
3. Klubom i sekcjom zainteresowań MCK

 

                                                              § 3

 

                                       WYNAJEM POMIESZCZEŃ
1. W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w
    umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po
    przekroczeniu pierwszych piętnastu minut tej godziny.
2. Wynajem Sali kinowej może nastąpić wyłącznie poza godzinami pracy kina, a
    w przypadku dni wolnych od pracy z dodatkowym zatrudnieniem pracowników
    obsługi koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa.
3. Wzór umowy wynajmu pomieszczeń stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
    Regulaminu.

 

                                                             § 4

 

WYNAJEM SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO I OŚWIETLENIOWEGO


1. Wynajem sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego następuje łącznie z
    obsługą przez pracownika MCK
2. W przypadku wynajmu pojedynczych elementów sprzętu nagłaśniającego i
    oświetleniowego ( np. mikrofon, kolumna głośnikowa) lub przenośnych
    zestawów nagłaśniających o mniejszej mocy i trudności obsługi, za zgodą
    Dyrektora MCK dopuszczalne jest ich wynajęcie bez obsługi pracownika MCK.

3. Podstawowy czas wynajmu wynosi 24 godziny. W przypadku zwrotu sprzętu
    nagłaśniającego i oświetleniowego do 12 godzin od chwili wypożyczenia
    odpłatność wynosi 50% stawki dobowej.
4. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić zwrot sprzętu jest dniem wolnym od pracy
    dla pracowników MCK, zwrot sprzętu może nastąpić w najbliższym dniu
    roboczym, jeżeli strony umowy wyraziły na to zgodę.
5. Wzór umowy wynajmu sprzętu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
    regulaminu.
                 

                                                                     § 5

 

                            WYNAJEM SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MCK
1. Wynajem samochodu służbowego MCK następuje łącznie z obsługą przez
    pracownika MCK.
2. Wzór umowy najmu samochodu służbowego stanowi załącznik nr 6 do
    niniejszego Regulaminu.

 

                                                                    § 6
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Regulamin i cenniki do pobrania w plikach PDF: